21 heinäkuun, 2024

Automaattinen Tienaaminen

Automatisoi Tienaaminen ja muuta elämäsi

Home » ONPASSIVE AI IT yhtiön toimitusjohtaja Ash Mufareh puhuu numeroista ja suuresta yllätyksestä 26/8/2023

ONPASSIVE AI IT yhtiön toimitusjohtaja Ash Mufareh puhuu numeroista ja suuresta yllätyksestä 26/8/2023

7 min read
ONPASSIVE AI IT yhtiö valmistautuu suureen lanseeraukseen, joka tarjoaa maksullisen tuotteen ja lupaa käyttäjille läpinäkyvyyttä ja kannattavuutta. Katso video.

The English summary is after the video below

Videon keskeisenä ideana on, että ONPASSIVE AI IT yhtiö valmistautuu suureen lanseeraukseen, joka tarjoaa maksullisen tuotteen ja lupaa käyttäjille läpinäkyvyyttä ja kannattavuutta.

 • Toimitusjohtaja Ash Mufareh uskoo, että tuleva tapahtuma on uusi alku, joka tuo onnea jokaisen elämään.
 • Julkaisemme pian maksullisen tuotteen (O-Connect), ja haluan olla avoin kanssasi ja antaa sinulle vapauden päättää.

03:24 ONPASSIVE AI IT yhtiö toimitusjohtaja Ash Mufareh vahvistaa välittömän julkaisun ja ilmoittaa ONPASSIVE johtavaksi IT-kouluksi, joka tarjoaa ensimmäisen paketin.

 • ONPASSIVE AI IT yhtiö toimitusjohtaja Ash Mufareh vahvistaa, että ONPASSIVE julkaistaan ​​pian, ja useita päivityksiä ja julkaisuja tapahtuu seuraavan viikon tai kahden sisällä.
 • ONPASSIVE AI IT Companyn toimitusjohtaja Ash Mufareh ilmoittaa, että ONPASSIVE tulee olemaan IT-yritysten ja muiden alojen koulu, ja korostaa, että epäonnistuminen ei ole vaihtoehto ja tarjoavat ensimmäisen paketin.

05:56 ONPASSIVE AI IT yhtiö valmistautuu kasvuun ja aikoo vakiinnuttaa ja testata 100 000 osallistujaa samalla kun he ovat mukautuvia ja joustavia liiketoimintastrategioissaan.

 • Yhtiö on saavuttanut 40 000 osallistujaa ja pyrkii vakauttamaan ja testaamaan 100 000 osallistujaa varmistaen, että vaikka käyttäjiä olisi maksimissaan 10 000, kasvulle ja lisäparannuksille on silti tilaa.
 • Logistiikkaan tulee lisäyksiä, kuten maksuprosessorit, mutta ONPASSIVE toimii jo maksimikapasiteetilla ja on valmis käyttöön.
 • ONPASSIVE AI IT yhtiön toimitusjohtaja Ash Mufareh korostaa ennakoivan ja mukautuvan liiketoiminnan tärkeyttä ja toteaa, että vaikka kokonaisfilosofian ja vision tulee pysyä vankkumattomana, on viisasta olla joustava ja tehdä muutoksia strategioihin ja yksityiskohtiin tarpeen mukaan.

10:08 ONPASSIVE AI IT yhtiön toimitusjohtaja julkistaa uraauurtavan palkkiorakenteen ja erinomaisen videoneuvottelutuotteen, joka mullistaa alan ja pyrkii saavuttamaan jotain ylivoimaista ja historiallista, mitä ei ole koskaan tehty ennen.

 • Toimitusjohtaja julkistaa uraauurtavan palkkarakenteen ja erinomaisen videoneuvottelutuotteen, joka mullistaa alan.
 • ONPASSIVE AI IT yhtiön toimitusjohtaja on keskittynyt tarjoamaan parasta lisäarvoa ihmisilleen ja pyrkiä saavuttamaan jotain ylivoimaista ja historiallista, mitä ei ole koskaan ennen tehty.

13:07 Kun maksat tai muodostat yhteyden kauppapaikalla, voit rahoittaa tilauksesi ja saada 100 % ensimmäisestä myynnistä ilman kuluja, mikä varmistaa tuoton ja teknologian pitkäaikaisen omistuksen.

 • Kun maksat tai muodostat yhteyden kauppapaikalla, voit rahoittaa tilauksesi ja jos sinulla on jo potentiaalista myyntiä, ensimmäinen myynti menee 100 % lompakkoon ilman maksuja, mikä johtaa neljän kuukauden voittoon. (neljä kuukauden ilmainen käyttö).
 • Haasteena oli heijastaako heidän tuotteensa alhainen hinta sen arvoa, mutta toimitusjohtajan mielestä asiakkaiden tulisi itse päättää kokeilemalla kolme kuukautta, ja jos se ei ole paras, hän voi peruuttaa sen.
 • Jos sinulla on jo yksi alennusmyynti, saat 100 % maksusta, ja yritys pyrkii rikkomaan ennätyksiä antamalla sinulle ensimmäisen myynnin ilmaiseksi varmistaakseen, että teet nollatuloksen ja omistat tekniikan pitkällä aikavälillä.

17:41 Käyttäjät ovat valmiita tilaamaan ja siirtymään eteenpäin, ja yritys tarjoaa yllätyksiä ja odotettua suurempia määriä, mukaan lukien lupauksen ensimmäisistä myyntimääristä varhaisille rekisteröityneille.

 • Yrityksen tuotteen puolestapuhujat ja käyttäjät ovat valmiita tilaamaan ja siirtymään eteenpäin.
 • Ensimmäinen perustajajäsen vuodesta 2018 alkaen on ensimmäinen oikeutettu yhdelle taatulla ilmaisella käyttäjällä, mutta on myös muita kuin perustajajäseniä, jotka nauttivat ilmaisista tuotteista ja voivat mahdollisesti tulla maksaviksi asiakkaiksi.
 • Yritys on markkinoinut voimakkaasti ja tehnyt huomattavan määrän yllätyksiä, jotka nolottavat ne, jotka aliarvioivat ONPASSIVE:n.
 • Yllätämme teidät odotettua suuremmalla määrällä, sillä varhaiset ilmoittautuneet voivat saada ensimmäisen myyntinsä lupauksena ja kaikki myynnit lasketaan osana provisiota, ja allokointi (hajautus) on jo käynnissä. Tarkoittaa käytännössä, että perustajille jaetaan henkilöitä jotka ovat rekisteröityneet kesäkuun 2022 jälkeen ONPASSIVE:n.

23:57 Aktivoimalla tilisi ja noudattamalla sääntöjä voit hyötyä jakeluprosessista (hajautuksesta) ja vastaanottaa liikennettä, kun taas yritys suunnittelee tuovansa jotain uutta taustatoimistoon ja toteuttavansa varmistustoimenpiteitä väärien tilien poistamiseksi.

 • Jos haluat hyötyä jakeluprosessista ja vastaanottaa liikennettä, sinun on aktivoitava tilisi ja noudatettava sääntöjä, muuten sinulla ei ole liikennettä.
 • Puhuja selittää, että aktivoitumalla ja omistamalla tuotteen yksilöt ovat oikeutettuja ottamaan vastaan ​​yhteistyöponnisteluja ja erilaisten ponnistelujen, kumppanuuksien ja markkinointikampanjoiden kautta saavutettuja tuloksia, joiden lopputulos määräytyy numeroiden perusteella.
 • Yrityksellä on ensimmäinen myynti, joka kattaa kustannukset ja mahdollistaa rajoittamattoman jakamisen ja ansaitsemisen. Suunnitelmissa on irtautua ulkoisista prosessoreista ja tuoda jotain uutta takatoimistoon.
 • Puhuja keskustelee varmennustoimenpiteiden toteuttamisesta sen varmistamiseksi, että tietokanta koostuu vain oikeista ihmisistä, eliminoimalla vääriä ja roskapostitilit.

29:18 Maksut voidaan suorittaa pankki-/luottokortilla, kryptomaksulla tai muilla tavoilla, ja nämä tiedot löytyvät taustatoimistosta.

Tarkista tiedot yhtiön sivuilta ja ekosysteemin online toimistosta.

Liity tästä mukaan ilmaiseksi ja ala käyttämään ilmaisia tuotteita

Tekoäly ratkaisut sinulle tai yrityksellesi
ONPASSIVE ja oma tietoturvasi
Yrityksen perustamisen ABC
Automaattisen Tienaamisen palvelut ja edut
Pienyrittäjän opas automaattiseen tienaamiseen

ONPASSIVE AI IT Company CEO Ash Mufareh talking about numbers and a big surprise 8/26/2023

The key idea of the video is that OnPassive AI IT Company is preparing for a major launch, offering a paid product and promising transparency and profitability for users.

00:00 The CEO, Ash Mufareh, believes the upcoming event will bring happiness as they release a paid product (O-Connect) and offer transparency for users to make their own decisions.

 • The CEO, Ash Mufareh, believes that the upcoming event will be a new beginning that will bring happiness to everyone’s life.
 • We are about to release a paid product and I want to be transparent with you and give you the freedom to decide.

03:24 ONPASSIVE AI IT Company CEO Ash Mufareh confirms imminent launch and announces OnPassive as the leading IT school, offering the first package.

 • ONPASSIVE AI IT Company CEO Ash Mufareh confirms that ONPASSIVE is about to go live very soon, with various updates and releases happening within the next week or two.
 • ONPASSIVE AI IT Company CEO Ash Mufareh announces that ONPASSIVE will be the go-to school for IT companies and other sectors, emphasizing that failure is not an option and they are offering the first package.

05:56 ONPASSIVE AI IT Company is preparing for growth, with plans to stabilize and test for 100,000 attendees, while remaining adaptable and flexible in their business strategies.

 • The company has reached 40,000 attendees and is working towards stabilizing and testing for 100,000 attendees, ensuring that even if users max out at 10,000, there will still be room for growth and additional enhancements.
 • There will be additions to logistics like payment processors, but ONPASSIVE is already working at maximum capacity and is ready to go live.
 • ONPASSIVE AI IT Company CEO Ash Mufareh emphasizes the importance of being proactive and adaptable in business, stating that while the overall philosophy and vision should remain steadfast, it is wise to be flexible and make adjustments to strategies and details as needed.

10:08 The CEO of ONPASSIVE AI IT Company announces a groundbreaking pay structure and a superior video conferencing product that will revolutionize the industry, aiming to achieve something superior and historical that has never been done before.

 • The CEO announces a groundbreaking pay structure and a superior video conferencing product that will revolutionize the industry.
 • The CEO of ONPASSIVE AI IT Company is focused on providing the best value to their people, aiming to achieve something superior and historical that has never been done before.

13:07 When you pay or connect in the marketplace, you can fund your subscription and receive 100% of the first sale without fees, ensuring profit and long-term ownership of the technology.

 • When you pay or connect in the marketplace, you can fund your subscription and if you already have potential sales, the first sale will go 100% to your wallet without any fees, resulting in four months of profit.
 • The challenge was whether the low price of their product would reflect its value, but the CEO believes that customers should decide for themselves by trying it for three months and if it’s not the best, they can cancel it.
 • If you already have one sale, you will receive 100% of the payment, and the company aims to break records by giving you the first sale for free to ensure you break even and have long-term ownership of the technology.

17:41 Users are ready to subscribe and move forward, with the company offering surprises and higher numbers than expected, including a promise of first sales for early registrants.

 • Users who are advocates and believers in the company’s product are ready to subscribe and move forward.
 • The first founding member from 2018 will be the first eligible for one guaranteed free user, but there are also non-founding members who are enjoying free products and may potentially become paying customers.
 • The company has been heavily marketing and has lined up a significant number of surprises, which will embarrass those who underestimated them.
 • We will surprise you with higher numbers than expected, as early registrants may receive their first sale as a promise, and all sales will be calculated as part of your commission, with the allocation already underway.

23:57 By activating your account and following the rules, you can benefit from the distribution process and receive traffic, while the company plans to introduce something new in the back office and implement verification measures to eliminate bogus accounts.

 • If you want to benefit from the distribution process and receive traffic, you need to activate your account and follow the rules, otherwise you won’t have any traffic.
 • The speaker explains that by becoming active and owning the product, individuals are eligible to receive the cooperative effort and results achieved through various efforts, partnerships, and marketing campaigns, with the outcome determined by numbers.
 • The company has a first sale that covers costs and allows for unlimited sharing and earning, with plans to break away from external processors and introduce something new in the back office.
 • The speaker discusses the implementation of verification measures to ensure the database only consists of real people, eliminating bogus and spam accounts.

29:18 Payments can be made through debit/credit card, crypto, or other methods, and the details can be found in the back office.

Check the information on the company’s website and the ecosystem’s online office.

Join for free and start using free products

Copyright ®Automaattinen Tienaaminen© All rights reserved.