24 toukokuun, 2024

Automaattinen Tienaaminen

Automatisoi Tienaaminen ja muuta elämäsi

Home » Elämänmuutos – Talous kuntoon

Elämänmuutos – Talous kuntoon

7 min read
Miten suojaat taloutesi ja saa elämänmuutos onnistumaan - Lue vinkit talouden tasapainottamiseen ja varautumiseen.

Elämänmuutos – Talous kuntoon. Missä vaiheessa sinä olet ja miten olet varautunut muutoksiin?

Onko Sinulla talous kunnossa eli rahaa, säästöjä ja omaisuutta on riittävästi?

Oletko valmistautunut jos jonain kauniina päivänä, et pysty tekemään enää töitä sekä palkantulo ja elannon hankkiminen keskeytyy, rahat ja säästöt kuluvat myös loppuun ja pahimillaan kaikki omaisuus on myyty, joten miten saat oman taloutesi, perheen talouden ja jälkipolvien talouden turvattua jos kohtaat sairauden perheessä tai muun odottamattoman tilanteen?
Meillä on tarjota sinulle ratkaisu artikkelin lopussa joka säästää aikaa ja turvaa taloutesi.

Arjen taloudelliset haasteet

Suurin arjen ja jokapäiväisen elämän haaste on oma tai perheen taloudellinen tilanne, rahaa ei ole tarpeeksi arjen kuluihin, joutuu ottamaan lainaa tai käyttämään kallista kulutusluottoa arjen kulujen kattamiseksi. Tai hakea toimeentulotukea työssäkäymisen kuluja kattamaan. Kuulostaako tämä tutulta kohdallasi tai tiedätkö jonkun ystävän jolla on menossa tämä sama tilanne?

Kun asunto on vaihdettu pienempään, lapsia kiusataan kun merkkivaatteita ei ole päällä, vanhemmilla ei ole varaa lasten harrastuksiin eikä lomiin ja merkkiauto on vaihdettu perinteiseen autoon, tai liikkuminen on vaihtunut polkupyörällä etenemiseen, niin onko tämä sitä elämää jota olet aina suunnitellut, halunnut, haaveillut tai onko vain mielekästä yrittää pärjätä tai selviytyä arjessa? Seuraavaksi asiaa lapsiperheköyhyydestä ja tämän jälkeen kartoitetaan sinun unelmasi ja tavoitteesi.

Lapsiperheköyhyyden laajuus

Lapsiperheköyhyys on taloudellisten resurssien vähäisyydestä johtuvaa hyvinvoinnin vajetta toimintamahdollisuuksien puutetta tai poissulkemista. Lapsiperheköyhyys estää tai haittaa lasten oikeuksien ja potentiaalin toteutumisen.

Kuvaamme kuinka laajasti lapsiperheköyhyys koskettaa Suomessa ja keihin se kohdistuu. Tämän ohella käsittelemme lapsiperheköyhyyden syitä, seurauksia ja ratkaisuja.

Köyhyys koskettaa joka yhdeksää lasta

Köyhyyttä ei voida mitata täydellisesti koska ei ole olemassa vedenpitävää määritelmää köyhyydelle. Käytettävät mittarit liittyvät aina käytettyyn köyhyyden määritelmään. Kuvaamme seuraavassa lapsiperheköyhyyden yleisyyttä kolmella mittarilla: pienillä tuloilla, toimeentulotuen saannilla ja koetuilla toimeentulovaikeuksilla.

Vuonna 2021 noin 121 800 lasta eli pienituloisessa perheessä. Tämä vastaa 12 prosenttia kaikista Suomessa asuvista lapsista. Pienituloiseksi lasketaan, kun lapsi asuu kotitaloudessa, jonka tulot11 ovat alle 60 prosenttia maan keskimmäisistä tuloista. Pienituloisuus on lapsiperheköyhyyden resurssipohjainen mittari.

Toimeentulotuki on viimesijainen takuutulo. Toimeentulotuen saanti on lapsiperheköyhyyden sekä subjektiivinen että objektiivinen mittari.  Subjektiivisuus ilmenee niin, että toimeentulotuen hakija ei koe muuten tulevansa toimeen. Objektiivisuus taas ilmenee niin, että tulot eivät viranomaisten mukaan ole riittävät4.  Toimeentulotuen saanti edellyttää varattomuutta ja merkittäviä toimeentulovaikeuksia. Toimeentulotuen käyttöön liittyy häpeää.

Vuonna 2021 toimeentulotukea sai noin 9,4 prosenttia kaikista lapsiperheistä. Luku vastaa noin 52 000 lapsiperhettä. Noin 2,8 prosenttia lapsiperheistä sai toimeentulotukea pitkäkestoisesti eli yli kuusi kuukautta. Pitkäkestoinen toimeentulotuen saanti kertoo pitkittyneistä toimeentulovaikeuksista.

Lapset ovat tietoisia perheen taloudellisista resursseista. Resurssien puute määrittää lasten osallisuutta ja näkyy vertaissuhteissa. Vuonna 2021 noin joka neljäs raportoi perheensä taloudellisen tilanteen olevan joko huono tai vain kohtalainen. Luku on vähentynyt vuodesta 2015, jolloin noin 30 prosenttia nuorista koki taloudellisen tilanteen huonoksi tai kohtalaiseksi. Samaan aikaan on laskenut myös niiden lasten määrä kotitalouksissa, joiden huoltaja raportoi vaikeita tai hyvin vaikeita toimeentulovaikeuksia.

Velkaongelmat ovat osa 100 000 lapsen perheen arkea

Velkaongelmia ovat liian suuri velkataakka, subjektiivinen kokemus velkaongelmista tai ylivelkaantuneisuutta kuvaava hallinnollinen asema, kuten ulosotto ja maksuhäiriömerkintä. Velkaongelmat ovat merkittävä lapsiperheköyhyyteen liittyvä ulottuvuus, jolla on suoria vaikutuksia lapsen elämään. Vanhempien velkaongelmat yhdistyvät lasten hyvinvoinnin vajeisiin.

Maksuhäiriömerkintä on velkaongelmien hallinnollinen mittari. Maksuhäiriömerkintä syntyy velkojen pitkäaikaisesta laiminlyönnistä. Suomessa on noin 101 000 alle 18-vuotiasta lasta perheissä, joissa perheen äidillä on maksuhäiriömerkintä. Yhden huoltajan perheiden vanhemmista noin 22 prosentilla on maksuhäiriömerkintä, ja näissä perheissä elää noin 47 000 lasta. Maksuhäiriömerkinnät liittyvät usein vanhempien työttömyyteen, pieniin tuloihin ja matalaan koulutukseen.

Maksuhäiriömerkintä voi estää vanhempien työllistymisen ja siten vaikeuttaa poistumista köyhyydestä. Vanhempien maksuhäiriömerkintä yhdistyy myös ylisukupolviseen huono-osaisuuteen, kuten lasten myöhempään toimeentulotuen saantiin ja mielenterveysongelmiin aikuisuudessa.

Unelmat ja tavoitteet

Onko sinulla kenties unelmia ja tavoitteita näistä asioista?
Haluatko maksaa lasten tai omat harrastukset?
Haluatko ostaa asunnon vai asua vuokralla?
Haluatko ostaa mökin tai kakkosasunnon?
Haluatko ostaa uuden turvallisen auton?
Haluatko käydä lomilla useammin?
Haluatko muuttaa turvallisemmalle alueelle?
Haluatko auttaa lähipiiriä tai muita ihmisiä taloudellisesti?
Haluatko ostaa kaupasta ruokaa hintoihin katsomatta?
Mihin näistä rahasi nyt riittävät?
Haluatko toteuttaa kaikki unelmasi? Jatka lukemista..

Vanhentuneet vaihtoehdot

Pois oravanpyörästä sijoittamisen aikaansaamalla vauraudella.

Pitkäjänteinen sijoittaminen on yksi keino tehdä hyppy pois oravanpyörästä.

Sijoittamisen voi aloittaa jo muutamilla kympeillä kuussa, mutta mitä enemmän pystyy sijoittamaan, sitä enemmän hyötyy korkoa korolle -ilmiöstä. Yksi laskuri tässä.

Esimerkiksi osakesijoittaja voi lopulta saada niin paljon passiivisia tuloja, että hän voi halutessaan jättää päivätyönsä ja käyttää aikansa johonkin mukavampaan.

Omavaraisuus ja rahatalouden ulkopuolelle jättäytyminen

Omavaraisella tilalla voi ainakin periaatteessa jättäytyä rahatalouden ja yhteiskunnan verkkojen ulkopuolelle.

Jos pystyy säästämään 10 000 euroa vuodessa, voi olla velattoman maatilan omistaja hyvinkin lyhyellä aikavälillä.

Hyppää pois oravanpyörästä osa-aikatyön tai yrittäjyyden avulla

Palkkatöiden tekemistä ei ole pakko lopettaa: moni hyppää pois oravanpyörästä vain osittain.

Tällöin on kyse downshiftaamisesta.

Virkavapaa tai opintovapaa on pieni hyppy pois oravanpyörästä

Virkavapaa eli sapattivapaa on tapa tehdä väliaikainen hyppy pois oravanpyörästä.

Vapaaehtoinen työttömyys pysäyttää oravanpyörän

Elämän leppoistaminen ja kohtuullistaminen ei välttämättä tarkoita sijoitustuotoilla elämistä tai omavaraistaloutta.

Yhteiskunnan tukiverkkojen ja sosiaaliturvan ansiosta Suomessa on mahdollista pärjätä täysin ilman työtuloja ja omaisuutta.

Pois oravanpyörästä ulkomaille muuttamalla

Onko mahdollista päästä pois oravanpyörästä ulkomaille muuttamisen avulla?

Jos muuttaa maahan, minkä hintataso on Suomea edullisempi, voi ansio- tai esimerkiksi osinkotuloista jäädä enemmän säästöön ja sijoituksiin.

Pienituloisia ärsyttää se, että niin moni pois oravanpyörästä kertoo elämänmuutoksesta, minkä tekeminen on ollut mahdollista vain perinnön ja hyvien tulojen avulla.

Taloudellinen elämänmuutos on mahdollinen kaikille

Tähän pystyy kaikki ja menestyminen ei ole kiinni siitä, että tarvitsisit paljon rahaa, kyse on käytännössä vain muutamista kymmenistä euroista. Katso seuraava video niin asia selviää sinulle. Maksuhäiriömerkinnällä tai luottotietojen menettämisellä ei ole mitään merkitystä tässä mahdollisuudessa, paitsi pääset veloistasi ja rästeistä eroon halutessasi nopeammin.

Nykytilanne ja kaikille sopiva mahdollisuus joka ei tarvitse hyviä tuloja eikä perintöjä, jotta saat taloutesi boostattua jopa moninkertaisesti.
Normaalisti jokaisella tulisi olla pahan päivän varalle säästöjä jotka vastaavat 3 kuukauden nettopalkkaa, monella ei ole mitään säästöjä. Kaikki raha mikä tulee menee laskuihin ja arjesta selvitymiseen. Äkillinen sairastapaus perheessä tekee välittömästi loven tuloihin.
Ja kun liityt mukaan ilmaiseksi ja haluat oikeasti menestyä, huomaat ajan kuluessa, että rahasta ei ole enää puutetta kuten aiemmin ja tähän ei tarvita mitään työntekoa, eikä myymistä, eikä muiden ihmisten kutsumista mukaan ja lisäksi säästät paljon kallista aikaa ja saat ylimääräistä vapaa-aikaa.

Tämän taloudellisen tilanteen parantamiseksi meillä on tarjota sinulle ratkaisu joka muuttaa elämäsi ja perhe-elämäsi pysyvästi ja sen lisäksi se muuttaa vielä sinun jälkeesi tulevien sukupolvien elämät ja varmistaa ettei perillisten ja jälkipolvien tarvitse huolehtia rahan riittämisestä. Ratkaisu on suoraan alapuolella, täysin totta ja 100% faktaa.

Tämä on ainoa haasteesi

Vaikein asia jota koskaan tulet tekemään on se, että se on vain Sinusta itsestä kiinni milloin haluat aloittaa menestymään.
Suosittelemme, että aloitat tämän elämänmuutoksen heti niin menestymisesi voi alkaa.
Kun olet saanut menestystä itsellesi ja perheellesi, auta sen jälkeen heitä jotka ovat elämänmuutoksen tarpeessa ja anna hyvän kiertää.

Tässä mahdollisuudessa kustannukset ovat vain muutamia kymppejä ja joka maksetaan vain kerran omasta taskusta, joten katso video ja ymmärrät miten tämä toimii.
Yhtiöllä on tällä hetkellä toimistot seuraavissa maissa ja toiminta on kansainvälistä: United State of America, United Arab Emirates, Egypt, India ja Singapore.

Miten Automaattinen Tienaaminen toimii? Katso tämä video

Automaattinen Tienaaminen toimii näin

Tee tämä ja aloita vuosi 2024 vahvasti

Voit näitä asioita ajatellessa aloittaa elämänmuutoksen silti ilmaiseksi ja säästää aikaa.
Lue tästä lisää ja rekisteröidy linkin kautta ja ala käyttämään ilmaisia tuotteita ja ratkaisuja joilla säästät aikaa.

Halutessasi voit aloittaa (ilmaiseksi) valitsemalla itsesi jälleenmyyjäksi.
Ja kun haluat alkaa menestymään automaattisesti?
Hankit ekosysteemistä jonkin maksullisen tuotteen muutamalla kympillä tai useamman tuotteen ja maksamalla vain kerran omasta taskustasi ja alat tienaamaan automaattisesti.
Sinä et myy mitään.
Sinä et tee työtä.
Säästät aikaa.
Alat menestymään.
Yksinkertaista!

Yksi lähteistä ja muita lähteitä

Copyright ®Automaattinen Tienaaminen© All rights reserved.