22 kesäkuun, 2024

Automaattinen Tienaaminen

Automatisoi Tienaaminen ja muuta elämäsi

Home » Tietosuoja

Tietosuoja

TIETOSUOJASELOSTE 24.8.23

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Automaattinen Tienaaminen Oy

Y-tunnus: 3316206-5

Postitoimipaikka: TURKU

Sähköpostiosoite: info@automaattinentienaaminen.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: Automaattinen Tienaaminen Oy

Nimi: Jyri Suominen

Postitoimipaikka: TURKU

Sähköposti: info@automaattinentienaaminen.fi

3. Tietosuojavastaava

Yritys: Automaattinen Tienaaminen Oy

Nimi: Jyri Suominen

Postitoimipaikka: TURKU

Sähköposti: info@automaattinentienaaminen.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Pelkästään automaattisen tienaamisen yhteydenottopyynnön lähettävien henkilöiden tunnistamiseksi toisistaan sekä sähköpostilistalle liittymiseksi ja sen palvelun toteuttamiseksi.

;Yhteydenottopyynnön lähettävien henkilöiden asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.
Toisin sanoen yhteydenpito asiakkaisiin yhteydenottopyyntöä varten sekä asiakassuhteen ylläpito kohdan 4 ja 7 mukaisesti ja markkinointi tapahtuu kohdan 9 mukaisesti, näihin asiakas antaa vapaaehtoisen hyväksynnän antamalla tiedot ja suostumuksensa lähettämällä ne tiedot itse.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, suostumus on pätevä kun asiakas käyttää yhdeynottopyyntöä sivuston kautta tai asiakas tulee sivustolle ja hyväksyy evästeet. Käyttämällä sivustoa tai sen palveluita asiakas/käyttäjä on hyväksynyt tietojen keräyksen. Tietoja saadaan myös muuta kautta kun asiakas lähettää meille esim.sähköpostia oman sähköpostinsa osoitteen kautta. Kaikki yhteydenottopyynnöt eivät tule sivustomme kautta mutta sivuston yhteystietoja käyttämällä niitä voidaan lähettää meille.

6. Rekisterin tietosisältö

Yksityishenkilöiltä kerätään yhteydenottopyynnön yhteydessä vain joitakin näistä tiedoista etunimi, sukunimi, puhelinumero ja sähköpostiosoite. Sähköpostilista on myös yksi tapa kerätä tietoja.
Yrityksiltä kerätään yrityksen nimi, yhtiömuoto/elinkeinoharjoittaja ja yrityksen oma sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

7. Tietojen säilytysaika

Kerätyt henkilötiedot (kohta 6) säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän yhteydenottopyynnön tarkoituksen täytäntöönpanemiseksi.
Kun lyhteydenottopyynnön tiedot on vastaanotettu ja tarkoitus on toteutunut, rekisteristä poistetaan kohta 6 mainitut tunnisteet välittömästi. Tämä toteuttaa käytännössä myös “oikeus tulla unohdetuksi” tarkoituksen.
Sähköpostilistalta poistetaan liittyjä kun hän lähettää samasta sähköpostista tietojen poistopyynnön yrityksen sähköpostiosoitteeseen.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, pikaviestimistä, sosiaalisen median palvelujen kautta, ja mahsollisista sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Rekisteriin kerätään tietoja:

Vain henkilöltä itseltään, kun hän esim. itse lähettää kohdan 6 mainitut tiedot.
Tietoja kerätään myös esim. Google Analytics –analytiikkatyökalun ja O-Tracker avulla. Näistä tiedoista huolehtii Google ja O-Tracker kohdalla ONPASSIVE ja heidän keräämää dataa emme voi poistaa.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Yhteydenottonpyynnöissä annettuja tietoja käytetään tarkoituksen täytäntöönpanemiseksi, jolloin näitä tietoja käytetään ainoastaan ONPASSIVE tuotteiden/palveluiden tarjoamiseksi. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Mutta me emme luovuta tietoja eteenpäin.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään vahvan SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan

henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna ja huomioi sitä ennen kohta 7

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista (joten anna itse oikeat tiedot) tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Sähköpostilistalta pääsee pois kohdan 7. mukaisesti toimimalla. Yhteydenottopyynnön tarkoituksen täytäntöönpanemiseksi kerätään tietoja kuten kohdissa 6, 7 ja 8 asiasta mainitaan.

Copyright ®Automaattinen Tienaaminen© All rights reserved.
Exit mobile version