TIETOSUOJASELOSTE                                                                  10.7.22

 

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                                   Automaattinen Tienaaminen Oy

Y-tunnus:                           3316206-5

Osoite:                               Lipunkantajankatu 8 as 17

Postinumero:                     20360

Postitoimipaikka:               TURKU

Puhelinnumero:                -

Sähköpostiosoite:             admin@automaattinentienaaminen.fi

 

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys:                                 Automaattinen Tienaaminen Oy

Nimi:                                   Jyri Suominen

Osoite:                               Lipunkantajankatu 8 as 17

Postinumero:                     20360

Postitoimipaikka:               TURKU

Puhelinnumero:                -

Sähköposti:                       admin@automaattinentienaaminen.fi

 

3. Tietosuojavastaava

Yritys:                                 Automaattinen Tienaaminen Oy

Nimi:                                   Jyri Suominen

Osoite:                               Lipunkantajankatu 8 as 17

Postinumero:                     20360

Postitoimipaikka:               TURKU

Puhelinnumero:                -

Sähköposti:                       admin@automaattinentienaaminen.fi

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Pelkästään automaattisen tienaamisen listalle ilmoittautuvien henkilöiden tunnistautumiseksi.

Listalle ilmoittautuneiden henkilöiden asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.
Toisin sanoen yhteydenpito asiakkaisiin listan tarkoitusta varten sekä asiakassuhteen ylläpito kohdan 7 mukaisesti ja markkinointi tapahtuu kohdan 9 mukaisesti, näihin asiakas antaa vapaaehtoisen hyväksynnän antamalla tiedot ja suostumuksensa lähettämällä ne itse eteenpäin.

 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, suostumus on pätevä kun asiakas ilmoittautuu listalle ja on lähettänyt tiedot meille. Tämän asiakas tekee saadakseen tiedon julkaisuajankohtana.

 

6. Rekisterin tietosisältö

Yksityishenkilöiltä kerätään vain Etunimi, Sukunimi, Sähköpostiosoite.
Yrityksiltä kerätään yrityksen nimi > nimen kohdalle, yhtiömuoto/elinkeinoharjoittaja ilmoitetaan > sukunimi kohtaan ja yrityksen oma sähköpostiosoite omaan kohtaan.

 

7. Tietojen säilytysaika

Kerätyt henkilötiedot (kohta 6) säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen (listalle ilmoittautumisen tarkoituksen) täytäntöönpanemiseksi.
Kun listan tiedot on vastaanotettu ja sopimuksen tarkoitus on toteutunut, rekisteristä poistetaan kohta 6 mainitut tunnisteet välittömästi. Tämä toteuttaa käytännössä myös "oikeus tulla unohdetuksi" tarkoituksen.

 

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista,

asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Rekisteriin kerätään tietoja:

Vain Henkilöltä itseltään, kun hän esim. itse ilmoittautuu listalle ja lähettää kohdan 6 mainitut tiedot.
Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Listalle annettuja tietoja käytetään listan tarkoituksen täytäntöönpanemiseksi, jolloin näitä tietoja luovutetaan ainoastaan ONPASSIVE tuotteiden/palveluiden tarjoamiseksi. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

11. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään vahvan SSL-suojatun yhteyden ylitse.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

 

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan

henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna ja huomioi sitä ennen kohta 7

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista (joten anna itse oikeat tiedot) tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin vaikka rekisterinpitäjä ei aio käyttää tietoja muuhun tarkoitukseen kuin mainitun listan tarkoituksen täytäntöönpanemiseksi kuten kohdissa 6, 7 ja 8 asiasta mainitaan.