September 29, 2023

Aloita menestyminen

Automatisoi Tienaaminen ja muuta elämäsi

Home » Miten yhdistykset automatisoi rahoituksen itselleen?

Miten yhdistykset automatisoi rahoituksen itselleen?

7 min read
Vahvista yhdistyksesi taloudellista tilannetta - Näin yhdistys tienaa rahaa automaattisesti.

VARAINHANKINTA

Onnistunut varainhankinta vahvistaa yhdistyksen taloudellista tilannetta ja vähentää riippuvuutta ulkopuolisesta rahoituksesta. Usein myös ulkopuolisen rahoituksen saamisen edellytyksenä on, että yhdistys rahoittaa pienen osan toiminnasta itse omarahoitusosuudella. Varainhankinnan kehittämiseen voi mennä paljon aikaa, mutta se mahdollistaa parhaimmillaan yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden. Varainhankinta voi myös olla keino aktivoida ja osallistaa jäseniä – yhdessä tekeminen on hauskaa! Yhdistysten avustukset ja tuet eivät kasva tulevina vuosina, joten oman varainhankinnan merkitys korostuu entisestään. Lue tämä varainhankinnan opas yhdistyksille.

Varainhankintaan on monia keinoja

Lahjoittajat ja varainkeruukampanjat, Pienkeräys, Jäsenmaksut, Kannatusjäsenyys, Pop-up-ravintolat, Tuotemyynti, Yritysyhteistyö, Testamentit ja Palvelumyynti.

Mitä jos varainhankinnan voi automatisoida?

Varainhankinnan voi automatisoida heti kun yhdistys vain sen haluaa tehdä, talkootyö vähenee, yhdistyksen toiminnan rahoitus on helppoa, stressitöntä ja itse toimintaan ja toiminnan kehittämiseen jää enemmän aikaa. Lisäksi yhdistys säästää rahaa sen lisäksi, että rahoittavat samanaikaisesti toimintaansa automaattisesti. Tähän on olemassa yksinkertainen ja laillinen tapa hankkia automaattinen rahoitus.
Ei tarvitse joka vuosi pitää myyjäisiä, arvontoja ja myydä makkaroita.. Käyttäkää teknologiaa joka hoitaa rahoituksen automaattisesti.

Yhdityksen pitää hankkia automaattinen rahoitus tällä tavalla

Rekisteröidyt ilmaiseksi ja ostat vähintään yhden maksullisen tuotteen ja valitset itsesi jälleenmyyjäksi allekirjoittamalla sopimuksen sähköisesti. Tuotteen ostaja alkaa tienaamaan automaattisesti, myynti tapahtuu automaattisesti koska ekosysteemi hankkii asiakkaat yhdistykselle tekoälyn ja teknologian avulla. Ekosysteemi markkinoi automaattisesti kaikille ekosysteemin sisällä olevia tuotteita.
Jokainen joka rekisteröityy ilmaiseksi, saa käyttöönsä itselleen myös ilmaisia tuotteita.

Näin yhdistys liittyy mukaan ilmaiseksi Win-Win-Win

Yhdistyksen puheenjohtaja rekisteröityy ilmaiseksi tästä linkistä ekosysteemiin, valitsee itsensä jälleenmyyjäksi (become an affiliate), allekirjoittaa sopimuksen sähköisesti ja sitten ostaa jonkin maksullisen tuotteen ekosysteemistä ja puheenjohtaja alkaa tienaamaan komissioita. Tämän lisäksi puheenjohtaja saa itselleen oman kutsulinkin jolla voi kutsua mukaan mm.edustamansa yhdistyksen.

Yhdistys liittyy mukaan puheenjohtajan antaman linkin kautta, yhdistys valitsee itsensä jälleenmyyjäksi (become an affiliate), yhdistys ostaa itselleen ekosysteemistä vähintään yhden maksullisen tuotteen ja yhdistys alkaa tienaamaan automaattisesti komissioita. Tämän lisäksi yhdistys saa itselleen oman kutsulinkin jolla voi kutsua mukaan mm. yhdistyksen jäseniä.

Jäsenet liittyvät mukaan ilmaiseksi yhdistyksen oman kutsulinkin kautta, valitsevat itsensä jälleenmyyjäksi, ostavat vähintään yhden maksullisen tuotteen ja jäsenet aloittavat tienaamaan automaattisesti komissioita. Kaikki “jäsenet” saavat itselleen omat kutsulinkit joilla he voivat kutsua mukaan muita mm. perheenjäseniä, työkavereita jne.

Tässä rahoitus- ja toimintamallissa kaikki voittavat, yhdistys saa itselleen automaattisen rahoituksen, jäsenet saavat itselleen automaattisen rahoituksen. Kaikki on täysin laillista ja turvallista. Tässä tuotteiden ostaja saa varoja itse ostamiensa tuotteiden avulla ja itse tuotteita ei tarvitse käyttää varojen hankkimiseksi.

Mitä enemmän ostaa ekosysteemistä maksullisia tuotteita, sitä enemmän tuloja kertyy. Tämä sama rahoitusmalli toimii yhdistysten lisäksi yksityishenkilöillä, yrityksillä, säätiöillä ja hallinnoilla.
Tarpeen vaatiessa yhdistykset, puheenjohtaja ja jäsenet voivat olla yhteydessä verotuksen asiantuntijoihin verotukseen liittyvissä asioissa.

Miten tienaaminen tapahtuu ja esimerkkilaskelma löytyy tästä artikkelista alempaa.. Jatka siis lukemista!

Yleishyödyllisen yhteisön tuloveroitus

Yleishyödyllisen yhteisön toiminta koostuu usein

 • verovapaasta yleishyödyllisestä toiminnasta
 • verovapaasta varainhankinnasta
 • veronalaisesta elinkeinotoiminnasta
 • kiinteistötulosta.

Yhdistyksen tai säätiön pitää eritellä näiden toimintojen tuotot ja kulut sekä kirjanpidossa että veroilmoituksella.

Mitkä tulot ovat yleishyödylliselle yhteisölle verovapaata?

Yleishyödyllisen yhteisön verovapaita tuloja ovat muun muassa

 • jäsenmaksut
 • osingot
 • korot
 • lahjoitukset
 • yleishyödylliseen toimintaan saadut avustukset.

Lisäksi seuraavat tulot ovat verovapaita tietyin edellytyksin:

 • osakehuoneistojen vuokratulot, ellei huoneisto ole yli 50-prosenttisesti oman elinkeinotoiminnan käytössä 
 • luovutusvoitot – esimerkiksi kiinteistön myyntivoitto – ellei luovutettu omaisuus kuulu omaan elinkeinotoimintaan.

Myös seuraavat tulot ovat lähtökohtaisesti verovapaita, jos tuloa hankitaan yleishyödyllisen toiminnan rahoittamiseksi ja toiminta ei täytä elinkeinotoiminnan tunnusmerkkejä.

Tarjoilu- ja myyntitulot yhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa

Tavarankeräys ja siihen liittyvä kirpputorimyynti

Jäsenlehdet ja muut julkaisut

Adressit, merkit ym

Hoidon tai askartelutoiminnan yhteydessä tai opetustarkoituksessa valmistetut tuotteet

Bingopeli

Mistä tulosta yleishyödyllinen yhteisö maksaa veroa? 

Yleishyödyllinen yhteisö maksaa tuloveroa

 • elinkeinotoiminnan tuottamasta tulosta
 • kiinteistön tuottamasta tulosta, jos kiinteistöä on käytetty muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen tarkoitukseen. Myös puun myyntitulo on kiinteistön tuottamaa tuloa. 

Veroprosentit ovat

 • elinkeinotulo 20 %
 • kiinteistötulo 6,75 % vuonna 2022
 • kiinteistötulo 4,78 % vuonna 2023

Yhteisö maksaa tuloveroa ainoastaan veronalaisen toiminnan voitosta, ei siis koko toiminnan tuotoista. Voitto lasketaan niin, että veronalaisista tuloista vähennetään vähennyskelpoiset menot. Verohallinto ottaa aikaisempien vuosien vahvistetut tappiot huomioon verotettavan tulon laskemisessa.

Mikä on veronalaista elinkeinotoimintaa?

Toiminta on yleensä veronalaista elinkeinotoimintaa esimerkiksi kun seuraavat ehdot täyttyvät:

 • yhdistys tai säätiö myy tuotteita tai palveluja, jotka vastaavat samoilla markkinoilla toimivien yritysten tuotteita tai palveluita
 • yhdistys tai säätiö käyttää toimintaan palkattua henkilökuntaa
 • toiminta on jatkuvaa
 • toiminnan kulut katetaan tuotteiden tai palveluiden myynnistä saatavilla tuloilla.

Esimerkkejä yhdistyksen tai säätiön elinkeinotoiminnasta:

 • vuosittain muille kuin jäsenille järjestettävä messutapahtuma
 • jäsenistön ulkopuolelle suuntautuva julkaisutoiminta
 • sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen myyminen markkinaympäristössä
 • tavaroiden ja palveluiden myynti käypään markkinahintaan.

Jos toiminta on elinkeinotoimintaa, sitä ei voida pitää yleishyödyllisenä toimintana. Katso alta esimerkkejä yhdistyksen veronalaisesta elinkeinotoiminnasta:

Esimerkki: yhdistyksen kahvilatoiminta

Esimerkki: Yleishyödyllisellä yhdistyksellä on kaupungin keskustassa kahvila, jossa myydään tyypillisiä kahvilatuotteita. Kahvila on avoinna ympäri vuoden ja noudattaa alalle tavanomaisia aukioloaikoja. Kahvilassa on palkatut työntekijät. Toiminta on yleishyödyllisen yhdistyksen veronalaista elinkeinotoimintaa.

Esimerkki: yhdistyksen asumispalvelut

Esimerkki: Kunnan tehtävänä on sosiaalihuollosta annetun lain (710/1982) mm. sosiaalipalveluiden järjestäminen asukkailleen. Tällä tarkoitetaan mm. asumispalveluiden, kotipalveluiden ja laitoshuollon järjestämistä. Tämän lakisääteisen tehtävänsä toteuttamiseksi kunta ostaa paikalliselta yhdistykseltä vanhusten asumispalveluita sekä kotihoidon palveluita. Kunta on järjestänyt palveluiden ostamisesta tarjouskilpailun, jonka perusteella yhdistys on saanut palvelut tuotettavakseen. Palvelut eivät poikkea markkinoilla yleisesti elinkeinotoiminnan muodossa tarjottavista sosiaalialan palveluista. Yhdistyksen palvelunmyyntiä kunnalle pidetään yhdistyksen elinkeinotoimintana. Sillä seikalla, että palvelut myydään kunnalle kunnan lakisääteisen tehtävän hoitamiseksi, ei ole asiassa merkitystä.

Esimerkki: iltapäiväkerhotoiminta

Esimerkki: Kunnat voivat tarjota perusopetuslain mukaista koululaisten aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa oppilailleen. Kunta voi järjestää toiminnan itse, yhdessä muiden kuntien kanssa tai antaa toiminnan järjestettäväksi kunnan ulkopuoliselle toimijalle. Usein aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa kunnille tuottavat erilaiset yhdistykset ja säätiöt. Tällaisen palvelun myynti on yleishyödyllisen yhdistyksen tai säätiön veronalaista elinkeinotoimintaa, kun näitä palveluja tarjotaan markkinaympäristössä käypään hintaan.

Monissa kunnissa aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa koululaisille tarjoavat myös osakeyhtiömuotoiset yritykset. Kun yhdistys tai säätiö harjoittaa vastaavaa aamu- ja iltapäiväkerhotoimintaa kuin alalla toimivat osakeyhtiömuotoiset toimijat ja perittävät maksut eivät eroa olennaisesti muiden toimijoiden perimistä maksuista, toimintaa harjoitetaan kilpailutilanteessa ja toiminta on yhdistyksen tai säätiön veronalaista elinkeinotoimintaa. Merkitystä ei ole sillä, tulevatko maksut toimintaan kokonaisuudessaan kunnalta, vai osittain kunnalta ja osittain koululaisten vanhemmilta. Kun yhdistys tai säätiö tuottaa kunnille ostopalvelua, kyse ei ole toimintaa kunnalle tarjoavan yhdistyksen tai säätiön lakisääteisestä toiminnasta, vaan toiminta on lähtökohtaisesti elinkeinotoimintaa.

Näin tienaaminen tapahtuu webinar alustan avulla automaattisesti ja helposti.

*Esimerkkilaskelma miten varoja tulee ekosysteemissä olevan yhden tuotteen avulla, esimerkissä käytetty esimerkkituote on ekosysteemin kautta saatavilla oleva webinar alusta OConnect.
Kun ostat OConnectin 240 dollarilla 90 päiväksi, saat ensimmäisestä myynnistä takaisin maksamasi 240 dollaria ja seuraavista saat 25%.
Joten jos sinulla on 10 maksavaa asiakasta, saat komissioita vähintään 540 dollaria, sen lisäksi, että sait jo takaisin itse maksamasi 240 dollaria.
Tässä oli esimerkki vain yhdestä maksullisesta tuotteesta, maksullisia tuotteita tulee olemaan useita kymmeniä jopa satoja tulevaisuudessa. Toisinsanoen mitä enemmän ostaa ekosysteemistä maksullisia tuotteita, sitä enemmän tuloja kertyy.

100 maksavaa asiakasta, komissiota vähintään mainitulla esimerkkituotteella 5940 dollaria jne. Joten yhdistysten kannattaa ehdottomasti tarjota jäsenille, kannatusjäsenille ja muille tahoille mahdollisuus liittyä mukaan yhdistyksen kannatusjoukkoihin yhdistyksen oman kutsulinkin kautta.

Komissioiden saamiseksi on valittava itsensä jälleenmyyjäksi, se tapahtuu painamalla ekosysteemissä linkistä jossa lukee “become an affiliate”.

Mitä tarkoittaa saa komissioita vähintään? Koska koko organisaatiollesi on vielä muitakin komissioita ja bonuksia tulossa yllämainitun komission lisäksi.
Milloin nämä bonukset tulee? Kun maksamasi 90 päivän jaksosi on päättymässä, nämä koko organisaatiostasi tulevat bonukset jaetaan juuri ennen 90 päivän jakson päättymistä ja nämä tarkemmat tiedot komissioista ja bonuksista löydät affiliate tuotesopimuksesta jonka joudut lähitulevaisuudessa allekirjoittamaan uudestaan sähköisesti ja näitä sopimuksessa manittuja tietoja ei saa jakaa julkisesti.

Tämä mainittu esimerkkilaskelman komissio tulee vain siis yhdestä tuotteesta, eli OConnectista. Tämän yhden tuotteen lisäksi on tulossa useita kymmeniä muita maksullisia tuotteita (jopa syyskuun 2023 aikana voi tulla uusi maksullinen tuote lisää), joita voi ostaa ensin itselleen ja kaikista maksullista tuotteista saa komissioita. Tuloja tai komissioiden määrää ei ole rajoitettu mitenkään.
*nämä komissiot vaihtelevat tuotteiden, tuotehintojen ja sopimuksen sisällön mukaan. Tuotteissa voi olla esim. kuukausimaksu, 3 kk jakso, 6kk maksu vuosimaksu tai kertamaksu.

Mikä parasta, ei tarvitse tehdä mitään työtä komissioiden saamiseksi!

Kuinka liittyä mukaan ilmaiseksi ja aloittaa automaattinen tienaaminen?

 • Vaihe 1
  Rekisteröidy ilmaiseksi
   Klikkaa tästä ja rekisteröidyt ilmaiseksi.
  Laita nimi, sukunimi, luo itsellesi uusi sähköpostiosoite sekä luo itsellesi salasana ja anna vaihtoehtoinen sähköpostiosoite.
 • Vaihe 2
  Tule jälleenmyyjäksi
   Rekisteröinnin jälkeen valitse “become an affiliate” ja allekirjoita sopimus sähköisesti.
 • Vaihe 3
  Aloita menestyminen
   Hanki vähintään yksi maksullinen tuote “marketplace” kohdasta, allekirjoita sopimus ja Automaattinen Tienaaminen kohdallasi on alkanut.
  – Voit maksaa tuotteen/tuotteet kortilla tai kryptoilla, rahan kotiutusvaihtoehdot löydät ekosysteemistä.
 • Muista käyttää oikeita henkilötietoja, antamasi tiedot tarkistetaan tunnistautumisen yhteydessä joka tapahtuu kotiutuspyynnön yhteydessä ja rekisteröityneen henkilön antamien tietojen on vastattava esim. oman passiin merkittyjen tietojen kanssa.

OConnect voit käyttää lisäksi tulovirtojen monistamiseen, jos sinulla on esitys, tuote tai palvelu jota esittelet OConnect avulla, tällöin kaikkien katsojien on ensin rekisteröidyttävä ekosysteemiin jotta he pääsevät katsomaan luomaasi webinaria/konferenssiä/seminaaria, tämä tapahtuu esimerkiksi siten, että jaat oman luomasi webinar kutsulinkin muille. Tämän linkin avulla he pääsevät rekisteröitymään ja sen jälkeen katsomaan ja kuuntelemaan webinaria.
Voit pitää koulutuksia, voit myydä kursseja ja toistaa kerran pitämäsi webinarin uudestaan.
Opettajille tämä on myös erinomainen tapa lisätä tuloja.
10000 osallistujaa mahtuu kerralla mukaan kuuntelemaan webinaria.

Lisää luettavaa

Leave a Reply

Copyright ®Automaattinen Tienaaminen© All rights reserved.