24 toukokuun, 2024

Automaattinen Tienaaminen

Automatisoi Tienaaminen ja muuta elämäsi

Home » Huumeet ja raskaus

Huumeet ja raskaus

5 min read
Ymmärrä huumeiden käytön riskit raskauden aikana. Huumeiden käyttö voi vaikuttaa sekä äidin että vauvan terveyteen.

Huumeet ja raskaus. Huumeiden käyttö raskauden aikana. Suomessa raskaana olevista naisista noin 6% käyttää päihteitä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vuosittain Suomessa syntyy yli 3 000 sikiöaikana päihteille altistunutta lasta. Alkuraskauden aikana naisten päihteiden käyttö säilyy samanlaisena, kuin ennen raskautta, sillä raskauksista suunniteltuja on vain noin puolet. Naisen huumeiden käyttö raskausaikana lisää paitsi raskauskomplikaatioiden riskiä, myös vaarantaa vastasyntyneen kehitystä. Päihdehuollon huumehoidossa vuonna 2016 olleista 30% oli naisia, joista valtaosa oli lisääntymisikäisiä. Käytetyin laiton päihde on väestökyselyiden perusteella kannabis. Raskaana olevat naiset usein häpeävät huumeongelmaansa, ja sen vuoksi hoitoon hakeutuminen on heille vaikeaa. Raskaana olevalla naiselle annetaan päihdehuolto- ja mielenterveyspalveluja, joiden aikana katsotaan, että hänen kykynsä huolehtia lapsen kasvatuksesta ja hoidosta on heikentynyt, tulee lapsen hoidon, sekä tuen tarve selvittää. Lapselle tulee turvata riittävä tuki ja hoito. Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon viranomaisten tulee tarvittaessa järjestää välttämättömät palvelut niin raskaana olevien naisten, kuin syntyvien lastenkin erityiseksi suojelemiseksi.

Kannabis ja Hasis

Kannabistuotteita ovat hasis ja marihuana. Kannabista käytetään polttamalla, tai sekoittamalla sitä ruokaan tai juomaan. Kannabiksen käyttö jättää jälkiä elimistöön
ja sen käyttö saattaa aiheuttaa rattijuopumustuomion jopa viikkoja kannabiksen käytön jälkeen. Kannabiksen ensisijainen päihdyttävä ainesosa THC varastoituu elimistössä rasvakudoksiin, joten se häviää elimistöstä melko hitaasti. Huumeseula voi pysyä positiivisena jopa kuukauden kannabiksen käytön lopettamisen jälkeen.
Kannabiksen käyttö vahvistaa alkoholin, sekä joidenkin muiden päihdyttävien aineiden vaikutusta. Kannabiksen käyttö voi aiheuttaa masentuneisuutta, ahdistus- ja paniikkikohtauksia tai sekavuustiloja, jotka tyypillisesti menevät ohi päihtymystilan lakatessa. Joskus kannabis voi aiheuttaa sydämen “hakkaamista” tai hikoilua. Runsas ja krooninen kannabiksen käyttö lisää kannabiksen sietokykyä. Säännöllinen käyttö voi aiheuttaa enimmäkseen psyykkistä riippuvuutta. Samoin kuin tupakka, myös kannabis poltettuna lisää riskiä sairastua erilaisiin hengitysteiden sairauksiin. Kannabiksen savu sisältää jopa enemmän tervaa kuin tupakan savu. Myös vesipiipun kautta poltetulla kannabiksella on samanlaisia vaikutuksia. Pitkäaikainen kannabiksen käyttö voi myös joissakin tapauksissa nostaa riskiä sairastua skitsofreniaan ja masennukseen.

Kokaiini

Kokaiini on koostumukseltaan valkeaa jauhemaista ainetta, ja sitä käytetään joko nuuskaamalla tai suonensisäisesti. Kokaiini vaikuttaa keskushermostossa, ja sen vaikutukset alkavat melko nopeasti käytön jälkeen. Nuuskatun kokaiinin vaikutukset näkyvät noin kolmen minuutin kuluttua, ja suonensisäisen ja poltetun kokaiinin jopa 10-15 sekunnissa. Vaikutus kestää vain 10 minuutista 45 minuuttiin, joten käyttäjät ottavat usein monia peräkkäisiä annoksia. Kokaiinin käytön yhteydessä on esiintynyt rintakipua, hengitysvaikeuksia, sydämen
toimintahäiriöitä, sydänkohtauksia ja äkkikuolemia. Kokaiini on voimakasta psyykkistä riippuvuutta aiheuttava huume. Nuuskaamalla käytetty kokaiini voi aiheuttaa nenän verenvuotoa, hajuaistin menetyksen, nenän väliseinän tuhoutumisen tai kroonisen tulehduksen. Syöty kokaiini saattaa aiheuttaa suolikuolion. Kokaiini vähentää ruokahalua ja sen vuoksi aliravitsemus on tavallista kokaiinin käyttäjillä. Suonensisäisesti kokaiinia käyttävillä, kuten muidenkin suonensisäisten huumeiden käyttäjillä, on riski sairastua likaisten neulojen
aiheuttamiin tulehduksiin ja tauteihin, kuten B- ja C-hepatiittiin tai AIDSiin. Muiden päihteiden samanaikainen käyttö muuttaa kokaiinin vaikutuksia. Erityisesti alkoholin ja kokaiinin yhteiskäyttö on pelkän kokaiinin käyttöä vaarallisempaa, sillä niiden vaikutuksesta syntyvä kokaetyleeni on sydämelle erittäin myrkyllistä.

Amfetamiini

Amfetamiinia voidaan käyttää suun kautta, suonensisäisesti, nuuskaamalla tai polttamalla. Amfetamiini vaikuttaa
keskushermostoon, sydämeen, keuhkoihin ja muihin elimiin, joten sen vaikutukset ovat moninaiset. Sen välittömiä vaikutuksia ovat mm. hyvänolon tunne, aggressiivisuus, ruokahalun väheneminen, hengityksen ja sydämen lyöntitiheyden nopeutuminen ja verenpaineen kohoaminen. Suuremmat kerta-annokset aiheuttavat lisäksi esimerkiksi hikoilua, näön hämärtymistä ja huimausta, ja todella suuret annokset voivat aiheuttaa amfetamiinimyrkytyksen, jonka oireita ovat sydämen rytmihäiriöt, kouristukset ja koordinaatiokyvyn menetys. Pitkäaikaisesta amfetamiinin käytöstä voi seurata ns. amfetamiinipsykoosi, joka muistuttaa paranoidia skitsofreniaa. Amfetamiinin käyttöön liittyy voimakas riippuvuuden riski. Amfetamiinin vieroitusoireita ovat masennus, ahdistus, ärtyvyys ja uupumus. Pitkäaikaisen käytön haittavaikutuksia ovat harhaluulot, sekavuus, aistiharhat, sekä ohimenevien amfetamiinipsykoosien riski.

Metamfetamiini

Metamfetamiinia käytetään samoilla tavoilla ja se aiheuttaa samanlaisia oireita kuin amfetamiini, mutta sen teho on suurempi. Erityisesti polttamalla ja suonensisäisesti
käytettynä sen vaikutukset ovat erittäin voimakkaat. Metamfetamiinin suuren tehon vuoksi se aiheuttaa myös herkästi sekavuutta, impulsiivista käytöstä, väkivaltaisuutta sekä harhaluuloja ja harha-aistimuksia. Sen käyttö voi myös aiheuttaa samankaltaisia psykoosioireita kuin amfetamiinin pitkäaikaiskäyttö. Metamfetamiini on voimakkaasti riippuvuutta aiheuttavaa, ja sen vieroitusoireet ovat samanlaiset kuin amfetamiinin kohdalla. Metamfetamiinin pitkäaikaisesta käytöstä voi seurata muistivaikeuksia sekä vaikeuksia kielellisissä suorituksissa ja ongelmanratkaisussa. Lisäksi metamfetamiinin aiheuttama harkintakyvyn alentuminen ja impulsiivinen käytös voi lisätä henkilön riskiä tapaturmiin ja seksitauteihin.

Opiaatit ja Heroiini

Opiaatit ovat erittäin vaaralliseksi luokiteltuja huumeita. Opiaatteja saadaan oopiumunikosta. Tunnetuin opiaatti on heroiini. Heroiinia voidaan käyttää polttamalla, nuuskaamalla, syömällä tai suonensisäisesti. Opiaattiriippuvuutta hoidetaan buprenorfiinilla (Subutex, Suboxone, Temgesic), joka on laillinen lääke. ) Opiaatit vaikuttavat keskushermostoon lamaannuttavasti ja niiden vaikutus alkaa välittömästi aineen ottamisen jälkeen hyvänolon tunteella, ja nälän ja kivun tunteiden, sekä seksuaalisen halun katoamisella. Suuremmat annokset aiheuttavat suun kuivumista, lämmön tunnetta, raajojen tuntumista raskailta, vireystilan muutoksia ja sisäänpäinkääntyneisyyttä. Edelleensuurempien annosten vaikutuksesta hengitys hidastuu, pupillit pienenevät ja iho tuntuu kylmältä ja voi sinertää. Hengityspysähdyksen riski kasvaa annosten suurenemisen myötä.
Opiaatit ja heroiinit aiheuttavat vaikeaa riippuvuutta ja käyttäjien syrjäytymistä. Heroiini aiheuttaa eniten riippuvuutta, verrattaessa kaikkiin päihdyttäviin kipulääkkeisiin. Opiaattien käyttö aiheuttaa muihin päihteisiin verrattuna voimakkaimmat vieroitusoireet, sekä aineen himon. Toleranssi opiaatteihin kehittyy nopeasti, ja sen seurauksena annostus kasvaa moninkertaiseksi. Opiaattiriippuvainen henkilö ei välttämättä etsi tai koe opiaattien käytöstä päihdyttävää vaikutusta, vaan hän tarvitsee ainetta pitääkseen vieroitusoireet poissa ja saavuttaakseen normaalin olon. Tyypillisiä opiaattien aiheuttamia vieroitusoireita ovat sekavuus, levottomuus, pahoinvointi, oksentelu, ruokahaluttomuus, apatia, sekä ihon polttelu ja kutina. Heroiinin käytön seurauksena ihminen voi vaipua syvään koomaan, joka voi edetä jopa kuolemaan saakka.

Lue lisää aiheesta: Huumeiden vaikutus raskauteen

Päihderiippuvuuteen suosittelemme:
Jos alkoholismiin ja päihderiippuvuuteen tarvitsee apua kannattaa ottaa yhteys tänne
Mikäli viet perheenjäsentä hoitoon alkoholismin takia, kannattaa hänet viedä hoitoon pahimpana mahdollisena krapula aamuna ja jo ennen klo 09 aamulla.
Tämän päihdehoidon käyneet potilaat saavuttavat yli 90 %:n hoitotuloksen jatkuvalla päihteettömyydellä mitattuna.
Päihderiippuvuus on koko perheen sairaus, ja siitä on myös mahdollista toipua yhdessä. Siksi otamme katkaisuhoidossa huomioon kokonaisvaltaisesti perheen ja läheiset parhaimman mahdollisen hoitotuloksen saavuttamiseksi.
Soita P: 0800-04500

Taloudellisen tilanteen saat kuntoon helposti tästä joten pystyt maksamaan hoitomaksut ilman stressiä.

1 thought on “Huumeet ja raskaus

  1. Paluuviite: Ravinto ja ruokailu
Copyright ®Automaattinen Tienaaminen© All rights reserved.